Estimulació cognitiva

Segons anem complint anys ens és més difícil recordar noms, converses, números, … En resum, perdem agilitat mental, encara que ho compensem amb més experiència i coneixement.

Però és possible alentir el procés de pèrdua de les capacitats cognitives, entrenant amb exercicis que estimulin al nostre cervell, mantenint-lo actiu.

Què és l’estimulació cognitiva?

L‘estimulació cognitiva és un conjunt de tècniques que tenen com a objectiu millorar el funcionament de les capacitats cognitives.

Capacitats cognitives:

  • Memòria

  • Atenció

  • Orientació

  • Comprensió

  • Llenguatge

  • Raonament

  • Aprenentatge

Beneficis de l’estimulació cognitiva

Amb l’estimulació cognitiva millorem totes les capacitats cognitives amb l’objectiu principal de millorar la qualitat de vida.

L’estimulació cognitiva augmenta l’autoestima, evita la desconnexió de l’entorn i millora l’autonomia.

En eAvis treballem diàriament les capacitats cognitives mitjançant la seva estimulació.

Els exercicis que realitzem són: Activitats sensorials, activitats artístiques, lectura, grafomotricitat, càlcul, …

Seguidament podreu veure algunes fotos dels nostres usuaris en un taller, d’estimulació cognitiva, dedicat al càlcul i la grafomotricitat.

Saber més sobre l’estimulació cognitiva en eAvis Centre de dia.