Per tots és conegut que a mesura que passen els anys, l’envelliment físic i mental fa que es tardi més a retenir, processar i recordar les coses.

Prevenir l’envelliment físic i mentalCal que tinguem en compte que segons informa l’Organització Mundial de la Salut (OMS), a tot el món les persones viuen més anys que abans i s’està experimentant un increment tant de la quantitat com de l

a proporció de persones grans a població.

És més, assenyala que al 2030 el percentatge de persones més grans de 60 anys augmentarà un 34% a escalamundial.

Per aquest motiu, recomanen compensar aquest canvi fomentant l’envelliment saludable, però què vol dir?

Segons l’OMS:

L’envelliment saludable és el procés d’optimitzar les oportunitats de salut física, mental i social que permetin a la gent gran participar activament en la societat sense patir discriminació i gaudir una qualitat de vida bona i independent.

Estimulació cognitiva per prevenir l’envelliment físic i mental

L’estimulació cognitiva és una de les eines per promoure l’envelliment saludable i prevenir l’envelliment físic i mental.

L’entrenament amb estimulació cognitiva consisteix en la realització d’una sèrie d’activitats i exercicis orientats a treballar les principals àrees cognitives del cervell: el llenguatge, la memòria, la vista o la concentració.

Aquestes activitats han d’estar enfocades seguint les recomanacions dels experts.

A continuació enumerem algunes de les que assenyala la Doctora en Psicologia Sara Domenech de l’Institut de l’Envelliment de la UAB:

  • Estar actiusPrevenir l’envelliment físic i mental
  • Provar activitats noves i canviants
  • Fer activitat mental
  • Mantenir una rutina en les activitats
  • Utilitzar agendes, calendari…
  • Tenir contacte social

Els nostres serveis estan dissenyats per millorar l’autoestima, l’autonomia i les capacitats cognitives al voltant d’activitats enfocades a promoure la convivència i el benestar de les persones grans.

Al centre de dia eAvis treballem per a millorar la qualitat de vida de les persones grans i les seves famílies.

En aquest enllaç podeu consultar els serveis que oferim.