Moltes persones pensen que la fisioteràpia és una disciplina que se centra a tractar la recuperació de lesions musculars o d’articulacions, però també és una gran aliada per treballar la mobilitat  de la gent gran.

La fisioteràpia obté avenços en les persones grans i aconsegueix disminuir o retardar alguns símptomes com la pèrdua de força muscular, la disminució de l’equilibri i dels reflexos.

En què consisteix la fisioteràpia per a gent gran?

Els fisioterapeutes treballen amb la gent gran per tal d’alentir les limitacions motores i funcionals. Les seves tècniques s’enfoquen en restablir, rehabilitar, mantenir i millorar la condició física de les persones grans.

A grans trets, els objectius de la fisioteràpia per a gent gran són:

  • Afavorir que la persona gran aconsegueixi més confiança en les seves capacitats motores
  • Conservar o recuperar l’autonomia en activitats de la vida diària
  • Promoure la força muscular i la mobilitat de les articulacions
  • Millorar l’equilibri i la coordinació corporal
  • Promoure l’activitat física

Com funcionen les sessions de fisioteràpia a un centre de dia per gent gran?

A eAvis les sessions de fisioteràpia es planifiquen de forma individualitzada.

Organitzem sessions grupals i individuals, sempre tenim en compte les necessitats específiques de cadascun dels nostres usuaris i usuàries.

En el cas de les sessions en grup, entrenem l’equilibri i fem exercicis amb materials per millorar la psicomotricitat.

Sempre planifiquem les sessions basant-nos en la filosofia d’Atenció Centrada en la Persona (ACP) que considera l’autonomia personal, respecta les preferències, fomenta la inclusió social i la participació.

En aquest article, l’experta en persones grans Montserrat Garcia Oliva parla sobre el model d’Atenció Centrada en la Persona (ACP).

Tots els serveis que oferim a eAvis estan dissenyats per tal que els nostres usuaris i usuàries gaudeixin de la màxima autonomia i que la seva qualitat de vida no empitjori.

En aquest enllaç es poden veure tots els serveis que oferim al nostre centre de dia.