Centre de Dia i el Covid-19.

Fase 0.5 i ara què?

En aquests dos mesos de confinament hem seguit treballant per garantir la seguretat, dels nostres usuaris/es i els nostres treballadors i treballadores, i així, una vegada obrim el centre puguem oferir totes les garanties necessàries.

També hem estat fent un seguiment telefònic a tots els nostres usuaris/es, oferint una continuïtat i que no hi hagi un allunyament durant el confinament; que escoltin aquesta «veu amiga» que escoltaven cada dia.

QUÈ ESTEM FENT ARA?

Intervencions domiciliaries i acompanyaments de passejades

Acompanyem a l’usuari/a a passejar

Aquesta setmana hem començat l’atenció domiciliària, seguint tots els paràmetres que ens marquen les autoritats sanitàries i el departament de serveis socials.

Acompanyem, individualment, als nostres usuaris/es, que ens ho sol·liciten, fonamentalment, a donar passejos, a sortir de casa.

Dos objectius son els principals:

  • Estimular l’usuari/a.
  • Descarregar el/la cuidador/a.

La nostra Gent Gran, durant aquest període de confinament, han empitjorat en algunes de les seves capacitats cognitives i les seves habilitats físiques per la manca de mobilitat. L’absència de contacte social els entristeix. Així que estem disposats a millorar tot això: diàriament els acompanyem en un passeig aconseguint estimular-, fent que moguin les cames i parlant amb ells/elles de «les nostres coses».

Els hem trobat molt a faltar i volem que se sentin estimats. D’altra banda, els seus cuidadors/es també necessiten un respir i la nostra intenció és proporciona’ls-ho.

Quines mesures de seguretat adoptem en els passejos?

Tant nosaltres com els usuaris/es, portem màscares, guants i gel hidroalcohòlic.

Intervencions en el domicili

Si el/la usuari/a o els cuidadors/es així ens ho indiquen, anem al seu domicili per atendre’ls i ajudar-los en el que calgui.

Hi ha situacions que no poden sortir de casa o, per exemple, els cuidadors no poden ocupar-se’n tant d’ells/elles, per treball o qualsevol altre motiu.

Quines mesures de seguretat adoptem en les intervencions al domicili?

En les intervencions portem màscares, pantalles, guants i bates.

El carrer és nostre!!

La nostra raó de ser és cuidar-te.