Activitats eAvis. Mens sana in corpore sano.

En eavis seguim el lema “mens sana in corpore sa”, realitzem activitats que promoguin l’activitat física i unes altres que afavoreixin tenir la ment activa.

A través de la fisioteràpia, psicomotricitat, estimulació cognitiva, animació soci cultural i les activitats que duem a terme diàriament, ens proposem que els nostres usuaris millorin el seu estat físic i mental, i per tant, aconseguir millorar la seva qualitat de vida.

Objectius:

  • Potenciar l’autonomia

  • Millorar l’autoestima

  • Millorar la coordinació corporal

  • Enfortiment muscular

  • Promoure la convivència

  • Millorar el llenguatge, l’atenció i la memòria

  • Potenciar les habilitats personals

  • Incentivar la creativitat

  • Evitar la desconnexió de l’entorn

A continuació us presentem una sèrie de vídeos en els quals mostrarem diferents activitats:

ACTIVITATS DIÀRIES

Manteniment de les AVD (Activitats de la Vida Diària)

Acolliment i convivència, menjador i higiene personal. L’objectiu d’aquest programa és facilitar que l’usuari porti a terme tasques i sigui autònom en les activitats de la vida diària, incidint en les seves capacitats cognitives funcionals.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Política de privacidad.
I Accept

ESTIMULACIÓ COGNITIVA

L’estimulació cognitiva és una eina amb la qual ajudem a mantenir i potenciar les diferents capacitats cognitives (atenció, memòria, concentració, raonament, …).

L’objectiu principal és que els nostres usuaris gaudeixin d’una autonomia cognitiva, treballant l’harmonia, la igualtat i la companyonia.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Política de privacidad.
I Accept

ANIMACIÓ SOCIO-CULTURAL

L’objectiu principal de l’animació socio-cultural és l’organització d’activitats en l’àmbit terapèutic per estimular la participació. Fomentant aquelles que són del gust dels usuaris, estimulant la capacitat d’actuació i decisió, augmentant així la seva autonomia i autoestima.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Política de privacidad.
I Accept

FISIOTERÀPIA I PSICOMOTRICITAT

La fisioteràpia és una eina clau per restablir, mantenir i millorar les activitats de la vida diària mitjançant la recuperació i l’adquisició dels patrons bàsics de moviment.

Psicomotricitat es una teràpia psico-corporal on, mitjançant el moviment, es busca desenvolupar i reforçar el reconeixement i el control del propi cos i  l’espai.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Política de privacidad.
I Accept

INTERACCIÓ AMB NENS

Aquest tipus d’activitats reforcen, no només els vincles intergeneracionals, sinó també la valoració de l’adult major i el nen, tant en els valors com en el respecte mutu, l’espai personal i el compartir.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Política de privacidad.
I Accept